[donderdag 9 december 2021 01:38] - [52.205.167.104]

Overijssel

Vorig lied
Flevoland
Terug
Katern X pagina 12
Volgend lied
Zuid-Holland

Aan de rand van Hollands gouwen,
over brede IJsselstroom,
ligt daar, lieflijk om t'aanschouwen,
Overijssel,'fier en vroom.
Waar de Vecht en Regge kronk'len,
door de heuv'len in't verschiet,
waar de Dinkelgolfjes fonk'len,
ligt het land, dat 'k stil bespied.

'k Heb U lief! G'omvat in glorie,
oudheid, Kunst en Klederdracht.
Eertijds streden om victorie,
steden - ridders, burchtenmacht.
D'eindeloze'twisten brachten
U, mijn land, geen voorspoed aan.
Toch is uit Uw leed en klachten,
rijke stedenbloei ontstaan.

Gij bidt'God, dat Hij op't zaaien,
rijpen doe 't gestrooide zaad.
Dat ge dankbaar 't graan moogt maaien,
als het uur van oogsten slaat.
Oversticht, Uw schone weiden,
horizonten, paarse hei,
boeien hart en ziele beide,
van Uw volk, Gij zijt van mij!