[donderdag 9 december 2021 02:04] - [52.205.167.104]

Wij leven vrij, wij leven blij

Vorig lied
Mijn Nederland
Terug
Katern II pagina 18
Volgend lied
Wien Neerlandsch bloed

Wij leven vrij, wij leven blij,
op Neerlands dierb're grond.
Ontworsteld aan de slavernij,
zijn wij door eendracht groot en vrij.
Hier duldt de grond geen dwing'landij,
waar vrijheid eeuwen stond! (2x)

Hoe dierbaar is ons 't vaderland,
der helden bakermat.
Der kunsten wieg, 't gezegend strand,
waar 't heilig recht zijn zetel plant
en deugd met een fluwelen band,
vorstin en volk omvat! (2x)

Wij leven vrij, wij leven blij,
wij dienen ene God.
Wat ook 't verschil in dienen zij,
de wet laat ied're godsdienst vrij,
vereend als broeders juichen wij:
"Gezegend is ons lot!" (2x)

Zo leven wij altijd vrij en blij,
op Neerlands dierb're grond.
Door trouw aan eigen wetten vrij,
praalt Neerland in der volken rij
en 't vaderland blijf groot en vrij,
tot 's wereld's avondstond (2x)