[donderdag 9 december 2021 02:20] - [52.205.167.104]

Wien Neerlandsch bloed

Vorig lied
Wij leven vrij, wij leven blij
Terug
Katern II pagina 19
Volgend lied
Juliana

Wien Neerlandsch bloed in de aad'ren vloeit,
wien 't hart klopt fier en vrij,
wie voor zijn volk van liefde gloeit,
verheff' den zang als wij!
Hij roem' met allen, welgezind,
den onverbreekb're band,
die Neerland en Oranje bindt,
Vorstin en vaderland. (2x)

Bescherm, o God! Bewaak den grond,
waarop ons' adem gaat,
de plek waar onze wieg op stond,
wellicht ons sterfuur slaat.
Wij smeken van Uw vaderhand,
met blijden kinderzin,
behoud voor 't lieve vaderland,
voor land en koningin. (2x)

Dring' luid, van uit ons feestgedruis,
de bee den hemel in,
blijv' met ons oud Oranjehuis,
het volk steeds één gezin.
Vorstin en prins prijs' ons gezang
en 't klink' aan allen kant.
Bewaar het vorst'lijk stamhuis lang
en 't lieve vaderland! (2x)