[woensdag 1 december 2021 13:22] - [34.207.247.69]

Overheidsinstanties

Bij het studeren kom je ongetwijfeld in aanraking met de overheid. Hier staan een aantal instanties die waarschijnlijk van belang zijn op een rijtje.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie is verantwoordelijk voor het onderwijs in Nederland en heeft een aantal andere instanties in het leven geroepen. Ze regelt de wetgeving omtrent het onderwijs en heeft in het verlengde daarvan onder andere het bindend studieadvies ingevoerd.

Er zijn enkele instanties die het ministerie hierin ondersteunen:

 

  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
    DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. 
  • Inspectie van het Onderwijs
    Op de website van de Inspectie van het Onderwijs vind je onder meer inspectierapporten en het onderwijsverslag.
  • Onderwijsraad
    De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs.
De huidige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is Ingrid van Engelshoven.

(Aankomende) Belangrijke wetsveranderingen

Hier vind je wetsvoorstellen die zijn ingediend en van belang zijn voor jou als student.

 

Europese privacywetgeving (met ingang van 25 mei 2018)

Per 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.