[woensdag 1 december 2021 14:29] - [34.207.247.69]

Onderwijsinformatie

Op deze pagina proberen we een zo compleet mogelijke lijst van reglementen bij te houden die voor studenten van de opleiding EE (en misschien ook voor andere opleidingen) van belang zijn. Mocht je er achter komen dat een van de links niet werkt of denk je dat we een reglement vergeten zijn, stuur dan een mailtje naar het  STUDI.

Naam & URL

Beschrijving

Regelingen: OER, Examens, Overgang, Financieel,...
Op deze website zijn de regelingen opgenomen die voor de studenten het belangrijkst zijn. Vooral het OER en Studentenstatuut EL zijn belangrijk, omdat daar je meeste rechten en plichten in zijn vastgelegd.
Beurzen en subsidies
Op deze pagina's zijn een aantal belangrijke financiële regelingen te vinden, die je als student kunnen aanspreken.  De Afstudeersteun (Fobos) een bekende bij de studenten. Houd er echter rekening mee dat je eerst het Bureau Studentendecanen raadpleegt alvorens je een regeling aanschrijft!
Regelingen en procedures
Op deze website zijn andere praktische regelingen te vinden. Bijvoorbeeld een derde poging en harde knip.
Studiegids EE bachelor
Dit document is een samenvatting van alle regels die voor jou van belang zijn. Het is ook gratis af te halen bij BOZ. Ieder jaar verschijnt er een nieuwe versie, in principe geldt voor jou de studiegids van het jaar waarin je bent gaan studeren plus alle voor jou gunstige regels die in latere  studiegidsen worden vermeld.
DUO
Alsof alles nog niet genoeg is heb je ook nog regels voor je studiefinanciering. Wil je weten hoeveel je ook alweer kreeg of moest betalen en wat je mogelijkheden zijn om wat breder bij kas te zitten door bij de IBG bij te lenen? Zoek dan deze pagina's af.