[maandag 17 januari 2022 05:13] - [54.175.165.101]

Geschiedenis der E.T.S.V. Scintilla

 

Logo viri

De oprichting

Op 9 september 1965 werd de Elektrotechnische studievereniging van de Universiteit Twente opgericht. Tijdens de oprichtingsvergadering werd de naam 'Scintilla' met grote meerderheid van stemmen gekozen tot de naam van deze studievereniging. De Elektrotechnische Studievereniging Scintilla was na twee studiegenootschappen de eerste studievereniging van de universiteit. De eerste activiteiten bestonden uit het organiseren van 'vergaderingen', waarop sprekers een lezing gaven en de leden elkaar konden ontmoeten. Inmiddels is de vereniging ruim 50 jaar oud, en heeft dit in 2015 met haar 10e lustrum gevierd.

De naam en het logo

'Scintilla' betekent letterlijk 'flits' of 'vonk'. De naam is Latijn voor 'Vonk' en is afgeleid van lichtflitsen die kleine deeltjes, van bijvoorbeeld radio-actief materiaal, op een fluorescerende plaat veroorzaken.

Scintilla door de jaren heen

De activiteiten van Scintilla zijn begonnen met het organiseren van "vergaderingen" waarop sprekers een lezing gaven en de leden elkaar konden ontmoeten. Enkele jaren daarna, om precies te zijn 12 december 1969, is Scintilla koninklijk erkend door Koningin Juliana.

Scintilla heeft zich vanaf haar oprichting beziggehouden met het organiseren van zowel serieuze als ontspannende activiteiten. Zo werd er direct begonnen met het organiseren van excursies en was er in de beginjaren zelfs een studiereis naar Scandinavie. Op het gebied van ontspanning waren er bijvoorbeeld droppings waarbij studenten aan de hand van radiosignalen het eindpunt moesten zien te vinden.

Ook op literair gebied was Scintilla er al vroeg bij. Vlak na de oprichting wed begonnen met het uitgeven van een maandblad, het Scintilla-bulletin. In samenwerking met de faculteit werd een blad gemaakt waarin de nieuwtjes op de faculteit en binnen de vereniging werden doorgegeven.
Na een korte periode waarin er geen maandblad verschenen is, kwam op 1 mei 1982 nummer 0.1 van "De Vonk" uit. Er werden twee experimentele nummers uitgebracht (jaargang 0) waarna besloten werd om het blad te continueren. De eerste Vonk hangt nu ingelijst in de Scintillakamer.

Begin jaren '70 startte Scintilla met de "Commissie Componenten Verkoop Scintilla" (CCVS), een commissie die componenten verkocht aan de echte EL-ers binnen de vereniging. In 1983 werd er samen met onze collega's van studievereniging Inter-Actief de CCVSI opgericht en in de loop der jaren werd het aanbod van componenten sterk uitgebreid. In 1990 is de winkel 100% van Scintilla geworden en onder de naam STORES (Scintilla's Trading Organisation for Reduced Priced Electronics and Study-needs) staat deze winkel vandaag de dag nog steeds bekend. De STORES verkoopt 3 dagen in de week in de middagpauzes componenten, computersupplies, office-supplies en boeken aan iedereen die lid is van Scintilla

Gezelligheid

De E.T.S.V. Scintilla onderhoudt sinds jaar en dag contacten met andere (elektrotechnische) studieverenigingen. Zo kon het gebeuren dat in het jaar 1989 een delegatie van Scintilla te gast was bij een Cantus georganiseerd door het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond te Leuven, Belgie.

De onverschrokken Twentenaren waren getuige en deelnemer van een geweldig bier- en zangfeest dat zijn gelijke in Nederland niet kende. Hoewel de volgende ochtend een stevige hoofdpijn hun deel was, besloten zij dat een dergelijk festijn ook in Twente plaats moest gaan vinden.

Een harde kern van enthousiastelingen slaagde erin om tijdens het tweede NaIntroductie Kamp Elektrotechniek (NIKE) een heuse cantus te organiseren. We schrijven september 1989, we schrijven geschiedenis. De eerste cantus in Twente werd succesvol afgewikkeld en op deze wijze werd een nieuwe Scintilla-traditie geboren. Een traditie die al snel dermate indrukwekkend werd dat andere verenigingen het niet na konden laten om dit gezelligheidsspektakel ook binnen de eigen gelederen te gaan organiseren.

Ereleden

Scintilla heeft sinds haar oprichting een aantal personen tot erelid van de vereniging benoemd.

  • L.H.H. Waterbeek *
  • Prof. Ir. M.P. Breedveld *
  • Prof. Ir. C. Rodenburg *
  • Prof. Dr. Ir. J. van Amerongen
  • Prof. Ir. D. Bosman *
  • Drs. W. Gruisinga
  • J. Muller
  • Prof. Dr. Ir. B. Nauta


* betekent dat dit erelid inmiddels overleden is.