[woensdag 1 december 2021 13:32] - [34.207.247.69]

STUDI - Onderwijscommissie EE


Adres
Zilverling E-204 
Postbus 217 
7500 AE Enschede
Tel
tel: 053 489 2810 
Email
STUDI@scintilla.utwente.nl

Wie is STUDI?

Scintilla's Taskforce for University Developments and Improvements is een commissie met studentleden die zich actief in wil inzetten voor de bewaking en verbetering van het (elektrotechniek-) onderwijs aan de Universiteit Twente. De historie van STUDI gaan terug tot 1974 toen de Afdelingsgroep EL is opgericht. STUDI stelt zich ten doel het onderwijs aan de opleiding Electrical Engineering positief kritisch te volgen.

Naast het direct verhelpen van studieproblemen vergadert STUDI tweemaal per maand in de middagpauze met alle studenten van de studieorganen binnen Electrical Engineering. In deze groep zitten onder andere studenten die in de opleidingscommissie (OLC) en de onderwijskwaliteitscommissie (OKC) zitten. De OLC is het hoogste orgaan binnen opleiding en de OKC evalueert de vakken van het curriculum vanuit de opleiding. Hiernaast zijn er vaak ook studentleden van de Faculteitsraad EWI (FR) lid van STUDI. In deze vergaderingen zetten we alle problemen op een rij en vervolgens proberen we deze op te lossen.

Verder heeft STUDI ook zijn eigen evaluatiesysteem van het onderwijs in de vorm van de EEG (Electrical engineering Evaluation Gatherings). Hier wordt uit elk kwartiel van de bachelor, die niet ook al door de OKC wordt bekeken, geëvalueerd op onder andere studeerbaarheid en samenhang van de vakken en toetsing. Dit gebeurt door een groep studenten uit het betreffende kwartiel samen te stellen die vervolgens met een aantal leden met STUDI het kwartiel doornemen, zonder docent.

Daarnaast reikt STUDI, onder de naam het VAUXHALL (Valuable Award for the University's most eXperienced, Helpful, Appealing and Leading Lecturers), elk jaar de onderwijsprijs uit aan een docent van electrical engineering die rond een bepaald thema bijzonder goed heeft gepresenteerd.

Ten slotte onderhoudt STUDI de onderwijsinformatie op de website waar je allerlei informatie kunt vinden over bijvoorbeeld het OER of hoe de onderwijsstructuur van de EWI in elkaar zit. Tevens onderhoudt STUDI de Tentamenbak, een grote verzameling van oude tentamens van EE vakken.

Historie van STUDI

STUDI is opegricht in 1974 onder de naam het AGEL (Afdelings Groep ELektrotechniek).

De naam van STUDI is in 2001 veranderd in StOEL (Studenten Overleg Elektrotechniek) omdat de afdelingsgroepen van veel van de faculteiten hun naam veranderden in studentenoverleg en men besloot dit dus ook voor Elektrotechniek te doen. Om men te laten wennen aan de nieuwe naam, heeft het studentenorgaan een jaar lang Studentenoverleg AGEL geheten.

In 2018 is de naam veranderd in STUDI wegens internationalisering en naamsbekendheid, aangezien de huidige naam een betere associatie opbrengt met een onderwijscommissie.

Logo van STUDI en andere organen

Het logo van STUDI symboliseert het waarborgen van het kwaliteit van het (Elektrotechnisch) onderwijs. Download hier het diagram waarin precies wordt uitgelegd wat de relatie is tussen STUDI en andere organen die zich binnen de UT bezig houden met het onderwijs.

Hieronder vind je een opsomming van alle organen waar STUDI regulier mee te maken heeft. De lijst bestaat uit commissies waarin STUDI is vertegenwoordigd en uit commissies van de faculteit waarvoor STUDI studenten voordraagt.

  1. FR (FaculteitsRaad)
  2. OLC (Opleidings Commissie)
  3. OKC (Onderwijs Kwaliteits Commissie)
  4. EEG (Electrical Engineering Evaluation Gatherings)
  5. SOC (Student OnderwijsConvent)
  6. CEO (Convention of Educational Officers)
  7. VAUXHALL (Zie boven)

 

Faculteitsraad Electrotechniek, Wiskunde en Informatica

De Faculteitsraad is het adviesorgaan van het MTEWI (Maganement Team EWI). De belangrijke beslissingen van het Managementteam worden voor advies of ter instemming aan de FREWI voorgelegd. De Faculteitsraad ontplooit zelf ook activiteiten. Ieder jaar levert STUDI een kandidatenlijst in bij de verkiezingen van de studentleden in de FREWI. 

Opleidings Commissie

De opleidings commissie controlleert en geeft de opleidingsdirecteur advies over hoe de opleiding eruit zou moeten zien. De OLC heeft per Nederlandse Wet zowel instemmings- en adviesrecht op onderwijszaken. Dit varieert van een praktisch advies over een enkel vak tot de discussie of de kennis die afgestudeerde EE'ers hebben wel aansluit op hun loopbaan. STUDI levert ieder jaar een kandidatenlijst in bij de verkiezingen van de studentleden van de OLC. 

Onderwijs Kwaliteitscommissie

De OKC evalueert vakken door bij een aantal vakken per jaar een groepje studenten over het vak te laten discussikren met de docent en leden van de OKC en door alle deelnemende studenten enqujtes te laten invullen over het vak. De OKC formuleert een advies aan de opleidingsdirecteur aan de hand van de resultaten van de evaluatie. Vanuit STUDI zit een student als waarnemer bij de vergadering.